Dystrubutorem skanerów 3D Aicon/Breuckmann w Polsce jest Cad-Mech - projektowanie maszyn

StereoScan neo

Największa precyzja skanowania 3D dzięki technologii SWYM.

Czytaj więcej
Skaner 3D - StereoScan neo

Nasze skanery 3D

Profesjonalne skanery 3D AICON

AICON 3D Systems GmbH jest wiodącym światowym dostawcą systemów pomiarowych 3D opartych na kamerach. Tworzymy oraz dostarczamy przenośne maszyny współrzędnościowe do ogólnego zastosowania oraz jako optyczną, specjalistyczną technikę pomiarową do testowania pojazdów i produkcji rur. Od momentu przejęcia firmy Breuckmann GmbH w sierpniu 2012 roku, portfolio również zawiera optyczne przestrzenne systemy pomiarowe do bezstykowego pomiaru powierzchni obiektów 3D. Nasza lista referencyjna obejmuje renomowanych światowych producentów samochodowych i dostawców, firm z branży lotniczej i obszarów przemysłu stoczniowego, energii odnawialnej i inżynierii mechanicznej .

Sprawny i precyzyjny monitoring produkcji, zapewnienie jakości i jej kontroli jak również niezawodna inżynieria wsteczna, są absolutnie niezbędne, aby być konkurencyjnymi na rynku światowym. W dziedzinie technologii pomiarowych i poza nią, optyczne i przenośne systemy pomiarowe 3D stają się coraz ważniejsze. Z linii produktów MoveInspect  Technology, skanerów breuckmann i TubeInspect, AICON oferuje rozwiązania dla różnych zadań kontrolnych i digitalizacji.

Zobacz wideo