Dystrubutorem skanerów 3D Aicon/Breuckmann w Polsce jest Cad-Mech - projektowanie maszyn

Skanowanie 3D

Usługi skanowania 3D przy użyciu niezawodnych skanerów optycznych 3D firmy AICON. 

Oferujemy Państwu usługi z zakresu: 

Pomiary przestrzenne

Pomiary z wykorzystaniem optycznych skanerów 3D realizujemy w zróżnicowany sposób: 

Skanowanie 3D
Skanowanie 3D

Inżynieria odwrotna (reverse enginering) 

W ujęciu projektowania lub modelowania inżynierię odwrotną można zdefiniować jako proces, w którym na podstawie fizycznego elementu otrzymujemy jego dokumentację 3D bądź 2D. Schematycznie można przedstawić ten proces następująco: 

Wszystkie rodzaje modeli cyfrowych CAD możliwe do osiągnięcia w procesie inżynierii odwrotnej mogą posłużyć jako baza do druku 3D lub wytwarzania z wykorzystaniem obrabiarek CNC. 

Skanowanie na potrzeby drukowania 3D

Ogromną zaletą danych wyjściowych z procesu skanowania 3D jest ich format umożliwiający bezpośrednie wykorzystanie do druku 3D. Oprogramowanie pozwala na edycję siatki (wygładzanie, zamykanie dziur, kompresja danych) oraz układu współrzędnych w którym znajduje się zeskanowany model. Pozwala to precyzyjne przygotowanie pliku wsadowego do drukarki 3D. Dodatkowo istnieje możliwość skalowania modelu w formacie STL, co w pewnym stopniu pozwala na edycję kształtu i wymiarów. 

Zastosowanie w muzealnictwie

Skanery firmy Breuckmann jako jedyne mają możliwość akwizycji danych bez nanoszenia znaków referencyjnych zarówno na obiekt jak i jego otoczenie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku obiektów muzealnych, delikatnych artefaktów, lub obiektów łatwo odkształcalnych. 

Prowadzimy: 

Obszary zastosowań pomiarów 3D: